Szczególny nacisk kładziemy na tereny niskozurbanizowane. Ciągle rozbudowujemy swoją infrastrukturę i do (prawie) każdego miejsca jesteśmy w stanie dotrzeć z naszą ofertą w rozsądnym terminie.

Zasieg net-el.pl