Sieci bezprzewodowe 5. generacji (5G) - w sieciach tych wykorzystana jest technologia Multiple Input Multiple Output (MIMO), wykorzystująca wiele zintegrowanych ze sobą anten do nadawania i odbioru sygnału. Sygnał zatem jest nadawany z kilku źródeł i odbierany przez kilka odbiorników (standardowo 2x2). Ponadto urządzenia te potrafią wykorzystywać wiele kanałów transmisyjnych do stworzenia jednego połączenia, co teoretycznie dodatkowo podwaja dostępną prędkość transmisji.
Przepustowość sieci 5G, przy wykorzystaniu wszystkich anten, sięga do 600 Mb/s, natomiast dostępna dla użytkownika prędkość transmisji ma osiągnąć w wersji ostatecznej co najmniej 100 Mb/s, czyli tyle samo co Fast Ethernet.
Stosowanie opisanych technik MIMO pozwala rozwiązać problemy związane z niezawodnością, zasięgiem oraz prędkością połączenia oraz przepustowością sieci bezprzewodowych.
Dzięki wszystkim opisanym usprawnieniom, wykorzystanie technologii 5G pozwala znacząco zwiększyć pojemność, przepustowość oraz niezawodność sieci bezprzewodowych.
Źródło: Internet